Formació acadèmica

Diplomatura Fisioteràpia.Escoles Universitàries Gimbernat (EUG).

Postgrau Fisioteràpia de l’ Activitat Física i l’Esport.Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Formació continuada:

Nutrició i dietètica.ACRA

Tècnica en Fisioterapia Respiratòria manual i instrumental.Fisiofocus

Lesió en Lligament Creuat  Anterior.Fisiofocus

Exercici terapèutic lumbar.Fisiofocus

Actualizacions en tendinopaties.Fisiofocus.

Curs d’actualizació en Fisioteràpia a la afectació dels pacients del covid-19.Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

Protocols per prevenir els contagis de covid-19.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

E-protect Infeccions Respiratòries.World Health Organization.

Prevenció i control de infeccions (PCI) causades  pel nou coronavirus (COVID-19).World Health Organization.

Otago Manager,Formació professional  per  la prevenció de caigudes  i tractament amb pacients de més de 65 anys.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Curs de Fisioteràpia en Geriatria:actualizació,valoració i tractament  terapèutic i preventiu,Geriatria i gerontologia.Fisiofocus.

Seminari  Tècnic,Sistema visual per l’acció amb pacient amb ICTUS i TCE.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Seminari Tècnic,Suport  instrumental   Fisioteràpia Respiratòria.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Seminari  Tècnic Recogida de dades i raonament  davant dels Trastorns Neuromusculoesquelètics.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Seminari Tècnic  Estabilització Cervical.Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Grau de Rehabilitació de genoll.Asociación N.per la formació integral socio-sanitària “LOGOSS”.

Grau de Fisioestètica.Caldaria Hotels i  Balnearis.

Grau de Reflexoteràpia.Escoles Universitaries Gimbernat (EUG).

Grau de Dietètica a la Obessitat.Escoles Universitaries Gimbernat (EUG)

Afiliacions

Membre del Col.legi de Fisioterapeutes de Catatlunya (CFC)