El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon

Assumpte (obligatori)

El teu missatge

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'
informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SILVIA SORIANO FOSAS
amb CIF 45642540Y i domicili social situat a Arquimides 134 08224, TERRASSA (BARCELONA), amb la
finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. en
compliment amb la normativa vigent, SILVIA SORIANO FOSAS informa que les dades seran conservades
durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les
finalitats esmentades.
SILVIA SORIANO FOSAS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SILVIA SORIANO FOSAS es compromet a
adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els
drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,
dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
osteopatiaegara@hotmail.com.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SILVIA SORIANO FOSAS ,
dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de SILVIA SORIANO FOSAS.