Existeixen 3 tipus d’incontinències:

  • Incontinència d’Esforç
  • Incontinència d’Urgència
  • Incontinència per sobreeiximent
  • Mixtes

 

INCONTINÈNCIA D’ESFORÇ

Et passa que en saltar, córrer, riure’t, esternudar o realitzar algun impacte, tens alguna pèrdua d’orina, de gasos o fecal?
Sol ser la pèrdua involuntària d’orina associada a un esforç físic, generalment a causa d’un augment de pressió intraabdominal que no es gestiona correctament per diferents factors (mancança en el sòl pelvià, mancança en l’esfínter, prolapse de vísceres pelvianes, mancança en la faixa abdominal, postura, etc..

 

INCONTINÈNCIA D’URGÈNCIA

Et passa que quan tens moltes ganes d’anar al bany, se t’escapa abans de poder arribar?
Sol ser degut a una contractibilitat augmentada de la bufeta, que només s’hauria de contreure quan el subjecte desitja fer pipi de manera voluntària.

 

INCONTINÈNCIA PER SOBREEIXIMENT

Pèrdues d’orina o degoto incapacitat perquè la bufeta aquesta molt plena. Incapacitat de poder arribar a buidar completament la bufeta en cada micció, el volum d’orina excedeix la seva capacitat. Pot ser degut a diferents factors.

 

MIXTES

A vegades poden aparèixer diferents incontinències juntes, com la d’esforç i la de sobreeiximent.

 

És important tenir en compte que:

NO és normal tenir incontinència.
NO és normal tenir incontinència després de ser mamà.
NO és normal tenir incontinència passada la menopausa.

Un dels factors pels quals no s’acudeix a un professional especialitzat és per vergonya, timidesa, o tabú. Confia en els teus professionals de referència (urologia, ginecologia i fisioteràpia uro-ginecològica), podem ajudar-te.

Recorda que pots valorar el teu sòl pelvià i la teva faixa abdominal per a saber si existeix alguna lesió que pugui afectar la teva continència urinària, fecal o de gasos.